شرکت خدمات بیمه پگاه یزد

شرکت خدمات بیمه پگاه یزد

شرکت خدمات بیمه پگاه یزد( http://www.pegah-insurance.com) یکی از اولین شرکت های خدمات بیمه ای در استان یزد با 5 شعبه فعال و 35 نفر پرسنل

شرکت خدمات بیمه پگاه یزد یکی از اولین شرکت های خدمات بیمه ای در استان یزد با 5 شعبه فعال و 35 نفر پرسنل، تمامی تلاش خود را جهت ارائه خدمات و سرویس مناسب نزد مشتریان مبذول داشته و اعتقاد راسخ دارد که با صدور بیمه نامه در اسرع وقت، رسیدگی و پرداخت خسارت در کوتاهترین زمان ممکن می تواند در راستای اهداف اصلی خود که همان مشتری مداری و سرویس دهی مناسب می باشد گامهای مثبت بردارد. Email: [email protected] تلفن : 5-6229432

Mission: توسعه و گسترش آسایش خیال و امنیت مالی برای جامعه از طریق معرفی انواع خدمات بیمه ای و ارائه آن

[04/26/13]   آسايش خيال، عمده ترين داده بيمه مي باشد كه بيمه گزار بمحض پرداخت حق بيمه به آن دست
مي يابد و جبران خسارت در صورت بروز حادثه بعهده بيمه گر مي باشد.

[04/18/13]   بیمه = آسایش خیال + امنیت مالی

[04/18/13]   دو ديدگاه در مورد ماهيت حق بيمه:

الف )حق بيمه بعنوان هزينه: گرچه حق بيمه در ظاهر هزينه است ولي در واقع باعث كاهش هزينه ها در بلند مدت ميگردد. حق بيمه چون واكسني است كه از بيماريهاي بزرگ جلوگيري مي كند.
ب )حق بيمه بعنوان پس انداز: حق بيمه در ماهيت، پس انداز پنهاني است كه در روز بروز حادثه كه سرمايه از بين رفته اين پس انداز پنهاني به كمك مي آيد و سرمايه از بين رفته را جايگزين
میشود. با مطالعه منحني هاي رشد صنعت و رشد بيمه در كشورهاي صنعتي، خواهيم ديد كه رشد بيمه همراه و در كنار رشد صنعت بوده و همواره نقش حامي و نگهبان صنعت ر ا عهده دار بوده و صنعت با تكيه بر بيمه، به رشد امروزي خود رسيده است. در واقع بواسطه حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني پيشرفت صنعت در يك جامعه بدون پوشش بيمه اي در بلند مدت حركت ناگسسته خواهد داشت و نه حركت پيوسته و اين خود باعث توقف يا از بين رفتن سرمايه ها خواهد شد. روهر آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود. بهمين دليل است كه بیمه براي تداوم حركت و رشد صنعت بعنوان ابزار و وسيله اي موثر براي تهيه و امنيت سرمايه و تداوم كار مورد استفاد قرار می گیرد.

‎شرکت خدمات بیمه پگاه یزد‎'s cover photo

شرکت خدمات بیمه ای پگاه

pegah-insurance.com بشر از سپيده دم تاريخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرارداشته است. بيم از سوانح و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان، بيم از بيماري، مرگ و بي سرپرست ماندن اعضاي خانواده، بيم از پيري و كارافتادگي، بيم از تلف شدن ثروت و اموالي كه حاصل يك عمر تلاش و كوشش اوست و به طور كلي بيم از...

[04/18/13]   افکار بیمه ای :در اوايل قرن صنعتي در اروپا كارگران صنعتي و معادن در محيط كار با آسيب ديدگي، نقص عضو و فوت روبرو بودند و بارسنگين نگراني از وضعيت مالي خانواده در صورت بروز حادثه آنها را بر آن داشت تا صندوقي در محل كار تعبيه كنند و ماهانه به سهم خود مبلغي ناچيز به صندوق بريزند و در موقع حادثه، آسيب ديدگان از اندوخته صندوق به نفع خانواده هاي خود استفاده كنند و به اين ترتيب نه تنها غرامت آسيب ديدگان جبران مي شد بلكه همه افراد آن جامعه به آسايش خيال دست يافتند و در واقع خود را بيمه حوادث نمودند. شركت هاي بيمه همان صندوق تعبيه شده مي باشند.

[04/18/13]   بيمه در واژه:
بيمه= " بيم نه= نفي بيم ( نفی ترس ) درزبان فارسي
بيمه= " تامين "= امنيت دادن درزبان عربي
بيمه= " INSURANCE"= اطمينان دادن، گارانتي كردن در زبان انگليسي
آثار بدست آمده نشان مي دهد كه افکار بیمه ای از 5000 سال پيش وجود داشته است .

[11/24/11]   مشتری مداری شعار ماست

بیمه جامع زندگی: با این بیمه پشتوانه ای محکم برای عزیزانتان به جای بگذارید.

[11/20/11]   مشتری مداری شعار ماست.

[11/12/11]   بیمه = آسایش خیال + امنیت مالی

[11/10/11]   انواع بیمه :
- بیمه اموال : بیمه هایی که موضوع بحث آنها اموال بیمه گزار باشد. مانند :بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه باربری، بیمه تما خطر مقاطعه کاران، بیمه تمام خطر نصب، بیمه تمام خطر ماشین آلات، بیمه وام، بیمه کشاورزی، بیمه دام و ....
- بیمه اشخاص : که اشخاص ( شخص انسان ) را در مقابل حوادث، بیماری، بازنشستگی و عمر بیمه می نماید. مانند : بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه بیماری، بیمه سرنشین و ....
- بیمه مسئولیت : که مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی را بیمه می نماید. مانند : بیمه شخص ثالث، بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسئولیت مدیران، بیمه مسئولیت موسسات حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ( صنعتی، تجاری، ساختمانی ) و .....

[11/09/11]   دو ديدگاه در مورد ماهيت حق بيمه:
الف )حق بيمه بعنوان هزينه: گرچه حق بيمه در ظاهر هزينه است ولي در واقع باعث كاهش هزينه ها در بلند مدت ميگردد. حق بيمه چون واكسني است كه از بيماريهاي بزرگ جلوگيري مي كند.
ب )حق بيمه بعنوان پس انداز: حق بيمه در ماهيت، پس انداز پنهاني است كه در روز بروز حادثه كه سرمايه از بين رفته اين پس انداز پنهاني به كمك مي آيد و سرمايه از بين رفته را جايگزين
میشود. با مطالعه منحني هاي رشد صنعت و رشد بيمه در كشورهاي صنعتي، خواهيم ديد كه رشد بيمه همراه و در كنار رشد صنعت بوده و همواره نقش حامي و نگهبان صنعت ر ا عهده دار بوده و صنعت با تكيه بر بيمه، به رشد امروزي خود رسيده است. در واقع بواسطه حوادث ناگهاني و غير قابل پيش بيني پيشرفت صنعت در يك جامعه بدون پوشش بيمه اي در بلند مدت حركت ناگسسته خواهد داشت و نه حركت پيوسته و اين خود باعث توقف يا از بين رفتن سرمايه ها خواهد شد. روهر آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود. بهمين دليل است كه بیمه براي تداوم حركت و رشد صنعت بعنوان ابزار و وسيله اي موثر براي تهيه و امنيت سرمايه و تداوم كار مورد استفاد قرار می گیرد.

Timeline Photos

[11/03/11]   افکار بیمه ای :در اوايل قرن صنعتي در اروپا كارگران صنعتي و معادن در محيط كار با آسيب ديدگي، نقص عضو و فوت روبرو بودند و بارسنگين نگراني از وضعيت مالي خانواده در صورت بروز حادثه آنها را بر آن داشت تا صندوقي در محل كار تعبيه كنند و ماهانه به سهم خود مبلغي ناچيز به صندوق بريزند و در موقع حادثه، آسيب ديدگان از اندوخته صندوق به نفع خانواده هاي خود استفاده كنند و به اين ترتيب نه تنها غرامت آسيب ديدگان جبران مي شد بلكه همه افراد آن جامعه به آسايش خيال دست يافتند و در واقع خود را بيمه حوادث نمودند. شركت هاي بيمه همان صندوق تعبيه شده مي باشند.

[11/03/11]   بيمه در واژه:
بيمه= " بيم نه= نفي بيم ( نفی ترس ) درزبان فارسي
بيمه= " تامين "= امنيت دادن درزبان عربي
بيمه= " INSURANCE"= اطمينان دادن، گارانتي كردن در زبان انگليسي
آثار بدست آمده نشان مي دهد كه افکار بیمه ای از 5000 سال پيش وجود داشته است .

[11/03/11]   داده هاي بيمه: آسايش خيال + امنيت مالي
آسايش خيال، عمده ترين داده بيمه مي باشد كه بيمه گزار بمحض پرداخت حق بيمه به آن دست
مي يابد و جبران خسارت در صورت بروز حادثه بعهده بيمه گر مي باشد.

عاقل آنست که اندیشه کند فردا را

01_flat_FONT

شرکت خدمات بیمه ای پگاه

pegah-insurance.com بشر از سپيده دم تاريخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرارداشته است. بيم از سوانح و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان، بيم از بيماري، مرگ و بي سرپرست ماندن اعضاي خانواده، بيم از پيري و كارافتادگي، بيم از تلف شدن ثروت و اموالي كه حاصل يك عمر تلاش و كوشش اوست و به طور كلي بيم از...

[05/30/11]   قابل توجه دارندگان اتومبیل:
بر اساس دستور العمل بیمه مرکزی در مورد بیمه نامه های شخص ثالث، شرکت های بیمه ای موظف به پرداخت خسارت مالی به زیان دیده بدون کروکی تا سقف 15.000.000 ریال شده اند.
ـ پرداخت خسارت بدنه بدون کروکی تا سقف 15.000.000 ریال در یک حادثه.

[05/28/11]   افزایش دیه به میزان 100%
قابل توجه دارندگان وسایل نقلیه موتوری و کارفرمایان :
قوه قضاییه مبلغ دیه را از 45 میلیون تومان در ماه غیر حرام به 90 میلیون تومان افزایش دادو لذا دیه ماه حرام از مبلغ 60میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش یافت .
ماه های حرام : محرم، رجب، ذوالحجه، ذوالقعده می باشد.

Want your business to be the top-listed Finance Company in Yazd?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

یزد - خیابان دهم فروردین - جنب هتل داد
Yazd
Other Yazd finance companies (show all)
کارگزاری بیمه نیک آفرین کارگزاری بیمه نیک آفرین
Yazd, 83815

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه یزد-چهارراه فرهنگیان-ابتدای بلوار پاکنژاد-مجتمع تجاری سبحان-طبقه دوم-واحد 24 03537263938

چاپ بهارستان چاپ بهارستان
بلوار منترقائم نرسیده به پمب بنزین چاپ بهارستان
Yazd, 1111111111

تمام کارهای چاپی