Gabriël Financiële Bescherming

Christelijk Financieel Advieskantoor

gabrielfb.nl

Workshops en Seminars

Mei is traditioneel de maand van het vakantiegeld voor veel mensen. Maar wat doe jij met je extra centen? Wist je dat jouw geld er echt toe kan doen in de wereld? Help vluchtelingen aan een baan of zorg voor een beetje meer welvaart in Afrika en dat alles gecombineerd met een keurig rendement. Hoe doe je dat?
Volg de gratis webinar: Duurzaam en impactvol beleggen.
Schrijf je in via onze site:

gabrielfb.nl Workshops, Seminars en Webinars bij Gabriël Webinar 'Duurzaam en impactvol beleggen' Aanmelden: Klik hier Datum: 22 Mei 2019 Training 'Belasting invullen' Aanmelden: Niet meer mogelijk Datum: 5 Maart 2019 Plaats: Amersfoort Locatie: Rafaël Amersfoort Training 'Belasting

gabrielfb.nl

Pensioen, goed om er af en toe bij stil te staan

Collega Ronald in't Veld schreef een column over pensioen. Lees de column op onze site:

gabrielfb.nl Bij Gabriël werken we met een mooie groep collega’s. Dagelijks gaan we met veel plezier naar het werk. We staan elke ochtend op om onze klanten van goed financieel advies te voorzien. Dat je met plezier je werk doet is uitermate belangrijk. Je bent per slot van rekening elke week behoorlijk wat u...

gabrielfb.nl

Workshops en Seminars

Webinar DUURZAAM EN IMPACTVOL BELEGGEN.
"Sparen op een spaarrekening levert geen rendement meer op. Ik weet niet wat de bank eigenlijk met mijn spaargeld doet." Twee uitspraken van mensen die goede en verstandige keuzes met hun spaargeld wilde maken. Maar wat is duurzaam beleggen, wat is impactvol beleggen, hoe kan ik de wereld een stukje beter maken door mijn spaargeld verstandig in te zetten? Allemaal vragen die worden besproken op onze webinar. Schrijf je gratis in om deze webinar gewoon vanuit je luie stoel thuis via internet te volgen. Datum: 22 mei. Aanvang: 20:00 Waar: bij jou thuis :)
Schrijf je in via onze website:

gabrielfb.nl Workshops, Seminars en Webinars bij Gabriël Webinar 'Duurzaam en impactvol beleggen' Aanmelden: Klik hier Datum: 22 Mei 2019 Training 'Belasting invullen' Aanmelden: Niet meer mogelijk Datum: 5 Maart 2019 Plaats: Amersfoort Locatie: Rafaël Amersfoort Training 'Belasting

gabrielfb.nl

Stichting Gabriël geeft €33.000,- weg!

Het bestuur van Gabriël GEEFT DE WINST VAN €33.000,- WEG!
Uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuning aan en sponsoring van goede doelen en ideële projecten in binnen- en buitenland, die de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord of daad bevorderen."
Zo kunnen we naast financieel advies ook op een heel andere manier helpen.

Via de link kan je lezen aan welke prachtige doelen het geld wordt geschonken. Ook kan je lezen hoe je zelf als klant een doel kan aandragen.

gabrielfb.nl Donderdag 11 april 2019 was het weer zover. Een dankbaar bestuur kwam bij elkaar om € 33.000,- weg te geven aan diverse goede doelen. Stichting Gabriël ondersteunt goede doelen en ideële projecten en biedt financiële noodhulp. Uitgangspunt hierbij is: “Het verlenen van financiële ondersteuni...

vvponline.nl

Zes excellente advieskantoren genomineerd voor Advies Award 2019

Yes, zes excellente advieskantoren genomineerd voor Advies Award 2019 en wij zijn 1 van die 6. Lees het artikel https://www.vvponline.nl/nieuws/zes-excellente-advieskantoren-genomineerd-voor-advies-award-2019?mid=kpuZrHBjl2Q=

vvponline.nl Gabriël Financiële Bescherming, Kuiper Verzekeringen, Adviesbureau Robbe, Dominass, Taylor Mates en CM Personal Finance zijn genomineerd voor de Advies Award 2019. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de VVP Dag van het Topadvies van 11 juni met als thema ‘klantgerichtheid verzilveren’.

[04/20/19]   40 dagen kalender - groeien in financiële rust

Auteur: Paul van der Laan
Weekthema: Stille week
Dag 40 - Stille Zaterdag: Hoop doet leven

UIT DE BIJBEL
Openbaring 8:1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur. Stil in de hemel. Als de apostel Johannes in zijn ballingschap op het eiland Patmos vele visoenen over de eindtijd ontvangt, dan wisselt het decor regelmatig van de hemel naar de aarde en vice versa. Het valt op hoe vaak in de hemel door duizenden en tienduizenden gezongen wordt. Het staat er bol van de lofgezangen. Dan is het stil. Iedereen lijkt zijn adem in te houden voor wat komen gaat. Zo moet dat ook geweest zijn op de dag tussen de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus.

UIT HET LEVEN
De laatste dag van deze serie vasten-meditaties sluit ik af met een gedicht dat ik jaren geleden schreef. Hierin probeer ik uitdrukking te geven aan mijn blijvende verwondering dat Hij, Jezus, die zelf het leven is, uit het leven stapte. De dood kon Hem niet vasthouden en na drie dagen stond Hij op uit de dood.

Vervloekt aan een kruis
Zonder aanzien – zonder huis
Grootste vijand van de staat
Een vriend die Hem verraadt

De hemel die valt stil
Is dit nu Gods wil?
Lijden zonder mededogen
Het leven zelf wordt leeg gezogen

Stilte … stilte … stilte

Sterker dan de dood
Voor allen levend brood
Bloed vloeit in een schaal
Voor ons allemaal


Soms zegt stilte meer dan duizend woorden. Elke acteur weet van de kracht van de stilte. Als woorden tekort schieten, worden we stil. Dat kunnen kostbare momenten zijn, waarin God tot ons spreekt. Dat kan door een ingeving zijn of een bijzonder inzicht. Als er financiële onrust is in je leven, word dan stil en probeer met God de rust te hervinden.

UITSPRAAK
“Onze Heer heeft de belofte van de opstanding niet alleen in boeken geschreven, maar in elk blad dat in de lente ontluikt.”
Maarten Luther (1483-1546) - kerkhervormer

UITDAGING
De Stichting Encour en Gabriël Financiële Bescherming danken je voor je deelname aan deze vastenmeditaties rond het thema 40 dagen groeien in financiële rust. Zij dagen je uit om na verloop van tijd met name de uitdagingen in deze reeks nog eens door te lezen. De opdrachten zijn tijdloos en waard om wanneer dan ook te worden toegepast. Wij wensen jullie allemaal een..

Gezegend en Zalig Pasen!

Wie de roep van gisteren heeft gehoord …
Wie de stilte van vandaag heeft begrepen …
Wil niet meer zwijgen over morgen …
Jezus leeft!

matthauspassion.nadro.nl

Matthäus Passion van Bach; tekst en Nederlandse vertaling

40 dagen kalender - groeien in financiële rust

Auteur: Paul van der Laan
Weekthema: Stille week
Dag 39 - Goede Vrijdag: Alles geven om alles te winnen

UIT DE BIJBEL
Lukas 9:24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
Johannes 12: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
Twee teksten op deze Goede, ja allerbeste, Vrijdag. Dit is een dag van alles of niets. Je kunt niet een beetje sterven. Jezus gaf alles. Hij gaf Zijn leven. God gaf Zijn Zoon. Hierdoor kunnen wij alles winnen.

UIT HET LEVEN
Ieder jaar probeer ik op Goede Vrijdag de volledige Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te beluisteren. Het liefste woon ik één van de uitvoeringen in een Nederlandse kerk of concertzaal bij. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat ik in het buitenland vertoef, zoals dat de laatste achttien jaar het geval was, dan luister ik deze helemaal af met het libretto bij de hand. Iedere keer weer ben ik tot tranen toe ontroerd en lijken de uren wel voorbij te vliegen. Ik ben bepaald niet de enige op wie dit meesterwerk zo'n sterke indruk maakt. De tv-presentator Paul Witteman zegt hierover:“De Mattheüs-Passion slaagt erin ongelovigen één dag per jaar aan de rand van bekering te brengen. Het hoofd vol bloed en wonden brengt me op de gedachte dat een andere wereld mogelijk moet zijn”. Als dit al op ongelovigen zo'n indruk maakt, hoeveel te meer op ons voor wie dit offer aan het kruis ook werkelijk de vergeving van onze zonden inhoudt. Het blijft je verstand te boven gaan. Jezus die alles had en alles bezat, deed vrijwillig van Zijn weelde afstand om te sterven voor onze rebellie tegen God. Hierdoor is vergeving mogelijk en kan de verbroken relatie met onze Schepper hersteld worden. Zo komen de heiligheid, de rechtvaardigheid, de genade en de liefde van God op een unieke wijze samen in één punt van de tijd. Het dieptepunt en tegelijk het hoogtepunt van de geschiedenis van de mens. Dit heeft niemand kunnen bedenken. Juist daarom moet het wel van God zelf komen.
Het grootste verlies is zo de grootste winst geworden. Mogelijk ben je in je persoonlijk of zakelijk leven wel eens door een moeilijke periode gegaan en begreep je niet waarom je dat allemaal moest doormaken en riep je als Jezus uit: ”Mijn God, waarom heeft u mij verlaten?” Het lijden en sterven van Jezus Christus op Goede Vrijdag toont aan dat God bij machte is om uit de schijnbare dieptepunten van ons leven iets prachtigs te laten voortkomen, zolang we maar bereid zijn om ons volledig aan God toe te vertrouwen.

UITSPRAAK
“Wat is er goed aan Goede Vrijdag? Waarom noemen we het niet Slechte Vrijdag? Omdat uit het ogenschijnlijk slechte het onuitsprekelijke goede voortkwam. Het goede overwint het kwade. Het slechte is tijdelijk, het goede is eeuwig.” — Randy Alcorn, Amerikaans auteur

UITDAGING
Beluister eens de hele Matthäus Passion van Bach en lees de tekst mee! De oorspronkelijke Duitse tekst met Nederlandse vertaling van Mark Nauta vind je op http://matthauspassion.nadro.nl/

matthauspassion.nadro.nl Matthaus Passion van Bach, tekst en Nederlandse vertaling

[04/18/19]   40 dagen kalender - groeien in financiële rust

Auteur: Paul van der Laan
Weekthema: Stille week
Dag 38 - Witte Donderdag: Focus houden

UIT DE BIJBEL
Lukas 22:39-46 En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.
Een bekend gezegde van Nicolaas Beets luidt: “Een mens lijdt meestal het meest, voor het lijden dat hij vreest.” Soms wordt hier aan toegevoegd: “doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.” Wij zien hier Jezus die als mens letterlijk in doodsangst verkeert. Zijn discipelen blijkt ook niets menselijks vreemd. Ondanks al hun mooie beloften om de Heer bij te staan in Zijn uur van nood, worden zij overmand door de slaap.

UIT HET LEVEN
Van 1995 tot 1999 mocht ik als eindredacteur dienen bij de Evangelische Omroep onder andere van het tv-programma Omega. Dat programma ging over bovennatuurlijke manifestaties en wonderen van God in onze tijd. In elke serie van zes programma’s kwam het thema bevrijding van duistere machten aan bod. Wij kozen hier bewust voor omdat het aantal reacties op dit thema overweldigend bleek te zijn. Normaal kregen wij zo’n duizend telefoontjes na de uitzending, maar als we het thema bevrijding aansneden waren dat er wel meer dan vijfduizend(!). Sommige mensen bleven van 23:00 uur tot 5:00 uur ’s morgens de herhaalknop indrukken om eindelijk met iemand hierover te kunnen spreken. De EO-nazorg had er haar handen vol aan. Een iedere keer terugkerend verschijnsel was dat er telkens tijdens de voorbereiding en opname van deze uitzending in ons gezin de meest merkwaardige zaken gebeurden. Een waterleiding die plotseling brak of de auto die het niet meer deed. Allemaal van die onverwachte zaken waar je niet op rekent. “Daar gaan we weer,” zeiden we dan tegen elkaar. Omdat dit een vast patroon was, namen wij een vast besluit: “We laten ons niet afleiden en gaan die dingen oplossen als de uitzending voorbij is.” Hoewel de gekke problemen hierdoor niet afnamen, hielp het wel om onze focus te houden op wat op dat moment het belangrijkste was. In het ‘Onze Vader’ bidden we “…en leidt ons niet in verzoeking.” Onze menselijke zwakheden zijn vaak een ingang, waardoor de boze vat op ons probeert te krijgen. Ons omgaan met geld kan een andere bron van verleiding zijn. Geld mag nooit meer zijn dan een middel en nooit een doel op zichzelf. Als dat wel zo is, dan is het zaak om wakker te worden, te bidden om verlossing en ons te richten op de Heer.

UITSPRAAK
“God vraagt niet van je om tegen de duivel te vechten. Hij wil dat je leeft in de overwinning die Jezus voor je heeft behaald en dat je Zijn autoriteit oplegt aan de boze. Je bent als een politieagent die het verkeer regelt. Als hij zijn hand ophoudt, dan stopt het verkeer, omdat de agent op dat moment de staat vertegenwoordigt.” — Pedro Okoro, predikant en auteur.

UITDAGING
Ken je het grapje van de duivel die huilde op de stoep van de kerk? Hij huilde omdat hij overal de schuld van kreeg. Wat herken je in je leven als werk of tegenwerking van de boze? Op welke terreinen ben je ontvankelijk voor verleidingen? Bid nu het Onze Vader heel gericht met de onderkenning van deze analyse.

[04/17/19]   40 dagen kalender - groeien in financiële rust

Auteur: Paul van der Laan
Weekthema: Stille week
Dag 37: Dienen

UIT DE BIJBEL
Johannes 13: 12-15 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
Het wassen van de voeten was een dagelijks ritueel en werd in de regel verricht door slaven. In Filippenzen 2:7 lezen wij dat Jezus vrijwillig de gestalte van een slaaf (Grieks: doulos) heeft aangenomen. Het gaat hier vooral om onze houding. Zijn wij er op gericht de ander te willen dienen?

UIT HET LEVEN
Er zijn evangelische kerkgenootschappen waar de voetwassing, naast de doop en het heilig avondmaal, als derde sacrament wordt beschouwd. Bijvoorbeeld bij de Church of God (Cleveland) in de Verenigde Staten. Veel kerkgenootschappen vieren dit op witte donderdag in de lijdensweek. Dit ritueel wordt ook mandatum genoemd, van het Latijnse woord dat gebod betekent. De huidige paus Franciscus I heeft er een vaste gewoonte van gemaakt om op witte donderdag demonstratief de voeten te wassen van personen, die door de maatschappij verworpen worden. In 2017 en 2018 waste hij de voeten van zware criminelen die gevangen zitten in de buurt van Rome. In 2016 waste hij de voeten van vluchtelingen met uiteenlopende geloofsopvattingen. Zelf kende ik dit gebruik niet uit eigen ervaring. In 2009 leidde ik een groep van een veertigtal Amerikaanse studenten in een studiecentrum in Jeruzalem. We waren daar ook tijdens de lijdensweek. Op witte donderdag besloot ik in navolging van Jezus dat wij elkaars voeten zouden wassen. Op de plaatselijke markt kochten wij een plastic teiltje, een schenkkan en wat handdoeken. De mannen wasten de voeten bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen. We zaten in een kring en iedereen werd gevraagd de voeten van de eerstvolgende te wassen. Verder waren er geen instructies. In de Amerikaanse cultuur stelt men hoge hygiënische eisen. Kussen wordt daarom niet snel gedaan en zelfs handen geven wordt tegenwoordig vaak vervangen door de zogenaamde boks. Velen moesten daarom een zekere gêne overwinnen om hier aan deel te nemen, maar uiteindelijk participeerde iedereen. Spontaan ging men tijdens het wassen van de voeten voor elkaar bidden en elkaar zegenen. Soms ging het met tranen gepaard. Het waren heilige en daardoor onvergetelijke momenten. Nu pleit ik er niet voor om van de voetwassing een vast ritueel te maken. Deze gebeurtenis moet ons wel aansporen om elkaar te dienen en eerder gericht te zijn op de ander dan op onszelf. Deze houding werkt ook in het zakelijk leven. Het bedrijf dat gericht is op het vervullen van de wensen van de klanten zal floreren en zelf meer voldoening uit haar inspanningen ontvangen.

UITSPRAAK
“De enige manier om God te dienen is door andere mensen te dienen.”
— Rick Warren, Amerikaanse baptistenvoorganger en auteur van o.a. het boek Doelgericht Leven

UITDAGING
Denk eens aan je directe buren of aan mensen uit je kerk. Wat zou je concreet voor hen kunnen doen? Hoe zou je hen het beste kunnen helpen? Als je het niet weet, wat let je om het hen zelf te vragen? Wees wel bereid om de daad bij het woord te voegen.

Wilt u dat uw bedrijf hét Financieringsmaatschappij in Amersfoort wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Plaats

Telefoon

Adres


Zielhorsterweg 71
Amersfoort
3813 ZX

Openingstijden

Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 17:00
Andere Hypotheekbemiddelaar in Amersfoort (alles zien)
De Hypotheekshop De Hypotheekshop
Hendrik Van Viandenstraat 35
Amersfoort, 3817 AA

De gezelligste Hypotheek winkel van Nederland.

Wonen en Hypotheek Wonen en Hypotheek
Anna Boelensgaarde 10
Amersfoort, 3824 BR

Wonen en Hypotheek is een handelsnaam van Good4all Employee Benefits B.V.

Hypotheek Facet Hypotheek Facet
Spacelab 47c
Amersfoort, 3824MR

Wij helpen u graag bij de aankoop van uw woning, het (her)inrichten van uw financiële planning of bij het verlagen van uw hypotheeklasten.

Hypotheek Visie Amersfoort Hypotheek Visie Amersfoort
Het Masker 246
Amersfoort, 3823 GX

Hypotheken, financieringen & verzekeringen

Fintens Advies Fintens Advies
Nijverheidsweg Noord 60-3
Amersfoort, 3812 PM

Het kantoor voor inzicht in uw financiële zaken!

Huis en Zekerheid Amersfoort Huis en Zekerheid Amersfoort
Van Randwijcklaan 91-93
Amersfoort, 3814AE

Makelaardij Hypotheken Verzekeringen

De Hypotheekshop Amersfoort Puntenburg De Hypotheekshop Amersfoort Puntenburg
Friesestraat 161
Amersfoort, 3812EB

Vathorst Hypotheken Vathorst Hypotheken
Snijdersberg 87
Amersfoort, 3825GJ

Advies voor Hypotheken, Particuliere en zakelijke verzekeringen, Vermogensplanning, Pensioenen, Studieplan

Karssen Financieel Karssen Financieel
Spaceshuttle 38 (3e Verdieping)
Amersfoort, 3824 ML

Karssen Financieel is een modern en allround financieel adviesbureau voor advies, verzekeringen en hypotheken met als specialisme medici en zelfstandigen.

Hypotheek House Amersfoort Hypotheek House Amersfoort
Lage Boog 122
Amersfoort, 3824EG

Heldere uitleg over hypotheekvormen, uitgebreide inventarisatie van uw woonwensen en uiteraard een berekening van de financiële mogelijkheden.

De Hypotheker Amersfoort Noord De Hypotheker Amersfoort Noord
Het Masker 218
Amersfoort, 3823 GX

Bij ons kunt u kiezen uit meer dan 40 banken met verschillende rentes en voorwaarden

Freek Hypotheek Amersfoort Freek Hypotheek Amersfoort
Maanlander 47
Amersfoort, 3824 MN

Freek is een nieuwe hypothecaire dienstverlener die het net even anders doet.